Seminarium vid IMBIM

För talare, titlar etc, se IMBIMs kalendarium
 

Genomikseminarium, fredagar kl. 10.15
Kontakt: Jennifer Meadows

IMBactseminarium, tisdagar kl. 13.15
Kontakt: Lionel Guy

IMBIM/ICM immunologiseminarium, fredagar kl. 15.15
Kontakt: Gunnar Pejler

Tumörbiologiseminarium, onsdagar kl. 12.15
Kontakt: Aris Moustakas

Virologiseminarium, varannan torsdag (udda veckor) kl. 12.15
Kontakt: Catharina Svensson och Åke Lundkvist

Zoonosseminarium
Syftet med seminarieserien är att lära sig mer om sjukdomar som överförs från djur till människor. Dessa seminarier drivs av Zoonoses Science Center på IMBIM. Vi arbetar i nära samarbete med “One Health Sweden” och genom att driva dessa seminarier hoppas vi kunna öka samarbetet mellan molekylär- och mikrobiologer, ekologer, kliniker och veterinärer. Kommande seminarier kommer att annonseras i IMBIMs kalendarium och på skärmarna i Navet och BMC.
Kontakt: Åke Lundkvist

Senast uppdaterad: 2023-12-20