Lena Kjelléns forskargrupp

Design av heparansulfat

Heparansulfat är en kolhydrat som återfinns på cellers yta och i den omgivande bindväven. Heparansulfatkedjorna är kovalent bundna till utvalda proteiner. Tillsammans bildar de såkallade proteoglykanert. Heparansulfat är negativt laddat på grund av ett stort antal sulfatgrupper som bildar unika mönster på kolhydratkedjan. Detta mönster förändras under fosterutvecklingen. Även i den vuxna individen skiljer sig mönstret åt om man undersöker heparansulfat i olika organ och celltyper.

Vi undersöker hur cellerna bestämmer hur sulfatmönstret ska se ut. Det gör vi på flera sätt. Ett är att se vad som händer med mönstret när olika gener i cellen inaktiveras, ett annat är att studera de enzymer som deltar i biosynthesen av heparansulfat. Våra modellsystem är mus, zebrafisk och C. elegans.