Stora bidrag till utveckling av forskningsinfrastruktur. Kerstin Lindblad-Toh tilldelas 7 850 000 kr för sitt projekt En svensk EBP plattform: infrastruktur och proof-of-principle project

2020-11-24

Läs mer

IMBIM News

Last modified: 2023-02-15