Linus Sandegren has been awarded the educational prize Inspiriet by the Medical Studies Council (Medicinska studierådet)

2019-10-14

Medicinska studierådet har tilldelat Linus Sandegren, Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, det pedagogiska priset Inspiriet. Kursledare, Medicinsk mikrobiologi, 8.0 hp, Läkarprogrammet.

Det pedagogiska priset Inspiriet kan tilldelas någon som utfört förtjänstfulla/betydelsefulla insatser för studenter på läkarprogrammet i Uppsala.

”Linus har med stor entusiasm lärt i princip alla läkarstudenter i Uppsala allt vi kan om bakterier och antibiotika. Detta är ett stort område och precis som bakterierna överför plasmider med resistensgener i rasande fart så överför Linus sin kunskap till oss. Vi är tacksamma för Linus arbete på Läkarprogrammet och bidragande till god studiesocial miljö. Linus Sandegren förtjänar med anledning av denna nominering därför mer än väl det  pedagogiska priset Inspiriet.”

IMBIM News

Last modified: 2023-02-15