Immunologiseminarium, Srinivas Akula "Validating Cultures of Human Skin Mast Cells: An In Vitro Model for Comprehensive Studies of Mast Cell Biology"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:321
  • Föreläsare: Srinivas Akula, IMBIM/ICM/SLU
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium