Tumörbiologi-seminarium, Mohamad Ali "TGFβ and EMT: Unlocking the Pandora Box of Cancer Resistance"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:301
  • Föreläsare: Mohamad Ali, Aris Moustakas grupp
  • Kontaktperson: Aris Moustakas
  • Seminarium