Halvtidsseminarium, Anishia Wasberg “Reassortment of zoonotic RNA viruses: from nature to experimental settings”

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B7:113a
  • Föreläsare: Anishia Wasberg, Åke Lundkvists grupp
  • Kontaktperson: Anishia Wasberg
  • Halvtidsseminarium