Immunologiseminarium Eduardo Cardenas ”IL-26 in airway host defense”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C8:321
  • Föreläsare: Eduardo Cardenas, KI, Institutet för miljömedicin, Lung- och luftvägsforskning
  • Kontaktperson: Gunnar Pejler
  • Seminarium