INSTÄLLT - Virologiseminarium, Zamaneh Hajikhezri

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Zamaneh Hajikhezri
  • Kontaktperson: Catharina Svensson, Åke Lundkvist, Tanel Punga
  • Seminarium