Mötestabell för 2022

Sista dag för inlämning av ansökningar till forskarutbildning till Tanel Punga

Sista anmälningsdag
för ärenden
till IMBIM´s styrelsemöte

IMBIM´s
styrelsemöte
kl. 9 – 11

TeA- möte
kl. 14 – 15

IMBIM´s konf. rum D11:301 om inget annat anges i kallelsen

Sista anmälningsdag för ärenden till KUF

KUF har möte

(Kommittén för utbildning på forskarnivå)

11/8

23/8

19/8

26/8

6/9

8/9

20/9

 17/9

24/9

ONSDAG 5/10

6/10

18/10

21/10

28/10

8/11

10/11

22/11

25/11

2/12

13/12

1/12

13/12

Senast uppdaterad: 2022-07-20