Mötestabell för 2023

Sista dag för inlämning av ansökningar till forskarutbildning till Tanel Punga för genomläsning

Sista anmälningsdag
för ärenden
till IMBIM´s styrelsemöte

IMBIM´s styrelsemöte
kl. 9 – 11

TeA-möte
14 – 15

Sista anmälningsdag för ärenden till KUF

KUF har möte

(Kommittén för utbildning på forskarnivå)

17/8 29/8
18/8 25/8 Obs! ons 6/9 7/9 19/9
15/9 22/9 3/10 5/10 17/10
20/10 27/10 7/11 9/11 21/11
24/11 1/12 12/12 30/11 12/12

Senast uppdaterad: 2023-06-21