Mötestabell för 2023

Sista dag för inlämning av ansökningar till forskarutbildning till Tanel Punga för genomläsning

Sista anmälningsdag
för ärenden
till IMBIM´s styrelsemöte

IMBIM´s styrelsemöte
kl. 9 – 11

TeA-möte
14 – 15

Sista anmälningsdag för ärenden till KUF

KUF har möte

(Kommittén för utbildning på forskarnivå)

12/1

24/1

20/1

27/1

7/2

9/2

21/2

17/2

24/2

7/3

9/3

21/3

17/3

24/3

4/4

6/4

18/4

14/4

21/4

2/5

4/5

16/5

26/5

2/6

13/6

1/6

13/6

Senast uppdaterad: 2023-01-17