Institutionsstyrelsen vid IMBIM

Kallelser, protokoll och bilagor hittar du på Medarbetarportalen
Policy dokument

Ordinarie ledamöter:
Per Jemth                        Ordförande, Prefekt
Anna-Karin Olsson          Lärarrepresentant          
Lionel Guy                       Lärarrepresentant   
Mikael Sellin                    Lärarrepresentant
Linus Sandegren             Lärarrepresentant
Malin Rask                       Representant för teknisk/administrativ personal    
Janina Krambrich             Representant för forskarutbildningen
Vakant                              Representant för grundutbildningen              
Vakant                              Representant för grundutbildningen

Gruppsuppleanter:
Dorothe Spillmann            Lärarrepresentant       
Dan I Andersson               Lärarrepresentant
Tanel Punga                      Lärarrepresentant  
Helen Wang                      Lärarrepresentant      
Åsa Karlsson                     Representant för teknisk/administrativ personal 
Christopher von Beek        Representant för forskarutbildningen 

Styrelsen har gruppsuppleanter. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen.

Mandatperdioden för institutionsstyrelsen:
3 år, 2023-07-01 - 2026-06-30 för lärare och teknisk-administrativ personal
1 år för studenter

Senast uppdaterad: 2023-08-25