Institutionsstyrelsen vid IMBIM

Kallelser, protokoll och bilagor hittar du på Medarbetarportalen
Policy dokument

Ordinarie ledamöter:
Catharina Svensson        Ordförande, Prefekt
Anna-Karin Olsson          Lärarrepresentant          
Linus Sandegren             Lärarrepresentant
Dorothe Spillmann           Lärarrepresentant            
Lionel Guy                       Lärarrepresentant   
Malin Rask                       Representant för teknisk/administrativ personal    
Janina Krambrich             Representant för forskarutbildningen
Martina Cederblom           Representant för grundutbildningen              
Vakant                              Representant för grundutbildningen

Gruppsuppleanter:
Tanel Punga                      Lärarrepresentant   
Matthew Webster              Lärarrepresentant  
Helen Wang                      Lärarrepresentant      
Carl-Johan Rubin              Lärarrepresentant                      
Åsa Karlsson                     Representant för teknisk/administrativ personal 
Christopher von Beek       Representant för forskarutbildningen 

Styrelsen har gruppsuppleanter. Styrelsen är beslutande organ för hela institutionen.

Mandatperdioden för institutionsstyrelsen:
3 år, 2020-07-01 - 2023-06-30 för lärare och teknisk-administrativ personal
1 år för studenter

Senast uppdaterad: 2022-05-16