Lärare/Amanuenser

Översikt över våra kurser, aktuella labinstruktioner för amanuenser, våra lathundar för olika undervisningssituationer

Här hittar du en sammanställning angående distansundervisning samlat från centralt håll

Zoomskola - korta, enkla instruktionsvideos för lärare om hur man kan använda Zoom

Undervisa vid IMBIM (endast engelska, mars 2020)

Pedagogiskt program för UU (mars 2020)

Här hittar du alltid den för terminen aktuella instruktionen för labb-handledning. Använd bara den i undervisningssyfte! Var observant att labben med liknande namn har olika utformning i olika program. Välj därför versionen för programmet du ska undervisa på (LP= läkarprogrammet, BM = biomedicinarprogrammet, BMA= biomedicinsk analytiker programmet).