Arbetsmiljögrupp


I uppgiftsfördelningen från rektor till vicerektor ges uppdraget att ha en sammanhållen arbetsmiljöorganisation vid universitetet. För att få en bild av vad som händer i verksamheten inom arbetsmiljöområdet och vilka eventuella förbättringsområden som finns behöver det skapas mötesplatser där arbetstagare och arbetsgivare kan träffas och samverka. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Vid Uppsala universitet finns en centralt organiserad arbetsmiljökommitté kallad samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM). SVAM träffas regelbundet två gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan och inte ett beslutande organ vid universitetet.

Den lokala arbetsmiljögruppen träffas regelbundet dock minst två gånger per termin. Då träffas arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor som berör institutionen.

IMBIMs arbetsmiljögrupp:
Catharina Svensson - prefekt
Arianna Cocco - repr D11:3 och C10:3 
Ann-Mari Gustafson - repr B9:3
Tifaine Hechard - repr doktoranderna
Tove Hoffman - repr A9:3
Veronica Hammar - sekreterare, skyddsombud, repr C8:3
Ulrika Lustig
Natalia Papadopoulos - repr B11:3
Eric Pederson - skyddsombud
Laia Caia Puigsubira - brandskydds- och kemikalieombud
Andreas Wallberg - miljöombud

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Minnesanteckningar från arbetsmijögruppens möten:

221129
220913
220530
220404

211116
210928
210524
210311

201117
200929
200428
200225

191114
190912
190424
190204

Senast uppdaterad: 2023-04-24