Gunnar Pejlers forskargrupp

Mastceller- skadliga eller nyttiga?

Mastceller är mest kända för sina skadliga verkningar i samband med allergiska reaktioner. När mastceller aktiveras kan de svara genom att degranulera, vilket innebär att de frisätter en rad mycket kraftfulla inflammatoriska substanser från sina sekretoriska granula, och det är dessa substanser som orsakar de typiska symptomen som man förknippar med allergiska reaktioner. Förutom att delta vid allergiska reaktioner har forskning visat att mastceller också kan göra skada i samband med en rad andra sjukdomar, såsom cancer, ateroskleros och autoimmuna sjukdomar. Å andra sidan kan mastceller också ha en rad nyttiga funktioner. T.ex. finns det bevis för att mastceller har en skyddande funktion i samband med bakterieinfektion, och mastceller ger också skydd mot parasitangrepp samt mot olika gifter, t.ex. ormgift. I den här forskargruppen studerar vi funktionen av mastcellen. Vi är särskilt intresserade av hur mastcellen bidrar vid olika sjukdomsförlopp, både dess skadliga och skyddande funktioner. Vi studerar också mekanismer för hur mastcellens granula bildas, samt funktionen av de substanser som finns lagrade i mastcellens granula (t.ex. proteaser, proteoglykaner). Ett annat av våra projekt är att identifiera olika sätt att förhindra mastcellens skadliga funktioner.