Diarmaid Hughes forskargrupp

Bakteriegenetik, antibiotikaresistans och "'fitness"

Vi använder genetiska metoder för att studera utvecklingen av resistens mot antimikrobiella droger. Särskilda frågor är till exempel hur resistensutvecklingen påverkar bakteriell ’fitness’ i olika miljöer och hur bakterier reagerar genom kompenserande evolution. Ett relaterat forskningsområde är att testa olika strategier för antibiotikadosering för att minimera risken för resistensutveckling. Vi använder E. coli, S. enterica, och S. aureus som modellorganismer. 

Vi studerar också bakteriemikroevolution som svar på tillväxtbegränsning som orsakas antingen av genetiska defekter eller aspekter av tillväxsmiljön. Dessa studier avser bakterier genetik och koppla samman tillväxtsfysiologi med transkription, protein sntes och genuttrycksreglering. Dessutom har vi ett långvarigt intresse för mutationshastigheter och mekanismen för genkonversion mellan duplicerade gener.