Mikrobiologi-Immunologi

Molekylär bakterologi, virologi och immunologi

Forskningen inom bakteriologi fokuserar på hur mikrober anpassar sig till förändringar som kan vara externa (t ex antibiotika) eller interna (t ex mutationer). Inom området virologi studerar man funktion av microRNA och hur virus i infekterade celler interfererar med RNA processning och transkription. Hur antikroppar och mastceller skyddar värden mot invasion av främmande mikroorganismer studeras inom området immunologi.