Skelettcancer

Skelettcancer är relativt ovanligt hos människor, men betydligt vanligare i hundar. Sjukdomen drabbar mest större raser som greyhound, Leonberger, Rottweiler och irländsk varghund, börjar vanligast i de långa benen i skelettet och sprider sig ofta till lungorna, inte sällan med dödlig utgång.

För närvarande finns det inget sätt att bota skelettcancer hos hundar. Standardterapin består av amputation av lemmarna följt av kemoterapi, men trots denna behandling utvecklar ca 90% av hundarna lungmetastaser och endast ca 50% lever längre än ett år efter diagnosen. Denna förödande sjukdom drabbar tyvärr också unghundar, bara 2-3 år gamla.  Även hos människor kan sjukdomen utvecklas hos barn och ungdomar.

Vi har tidigare identifierat sjukdomsgener kopplade till skelettcancer i golden retriever, Rottweiler, irländsk varghund och greyhound men utökar nu studien till att inkludera alla raser. Vi är i stort behov av fler prover och tar tacksamt emot blodprover från både friska hundar, 8 år eller äldre, och sjuka hundar. Om det finns möjlighet tar vi också gärna emot tumörvävnad från sjuka hundar.

För mer information om hur du bidrar till denna forskning, fyll i vårt kontaktformulär på Lindblad-Toh Labs hemsida så kontaktar vi dig inom kort.