Cancer hos hund

Hjälp oss hitta gener som ger ökad risk för cancer hos hundar och människor

Cancer är vanlig i både hundar och människor och leder ofta till död och/eller sänkt livskvalité. Hundar drabbas precis som människor av juvertumörer (bröstcancer), skelettcancer och lymfom.

Juvertumörer
Forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har under många år undersökt de genetiska orsakerna till juvertumörer. Detta för att se om det är möjligt att förstå varför vissa raser har ökad risk att utveckla juvertumörer. En studie som publicerades 2016  identifierade flera genetiska riskfaktorer relaterade till juvertumörer i engelska springer spaniels, en av de hundraser i Sverige som har visat sig ha den högsta risken att utveckla juvertumörer.

Som en del av den nyligen lanserade D.O.G-studien (Dog Oncology and Genome), en stor internationell samarbetsstudie som leds av professor Kerstin Lindblad-Toh, har vi nu utökat studien kring juvertumörer till att inkludera fler raser som engelsk cocker spaniel, boxer, schäfer och doberman. Vi letar i den här studien både efter nedärvda riskfaktorer och mutationer som uppstår enbart i tumören. Detta för att se om det är möjligt att hitta nya terapeutiska mål och utveckla icke-invasiva metoder för att bestämma om en tumör är aggressiv eller ej.

För närvarande har vi inom studien analyserat DNA från ca 200 cocker spaniels, men vi är fortfarande i stort behov av fler prover från cocker spaniel, boxer, schäfer och doberman för att kunna uppnå resultat som är trovärdiga. Vi behöver både prover från hundar som har eller har haft juvertumörer någon gång under sitt liv och från okastrerade tikar, 10 år gamla eller äldre, som aldrig har haft juvertumörer. Om du är ägare till en hund som passar in i någon av dessa två kategorier och du vill bidra till forskning inom denna sjukdom, besök Lindblad-Toh Labs hemsida (https://lindbladtohlab.org/for-hundagare/) för mer information om hur du kan bidra till detta viktiga arbete.

Om du har en hund med en juvertumör som du planerar att operera bort, är vi också i stort behov av att få bitar av tumörvävnad. I dessa fall måste juvertumören vara av en viss storlek, så att små bitar av tumörvävnad kan tas utan att kompromissa med den histopatologiska diagnosen och bedömningen av tumörmarginalen.

Vi hoppas att vår forskning kring juvertumörer hos hundar kommer att ge möjligheter till bättre diagnostik och behandlingar i framtiden. Dessutom är det möjligt att om de genetiska orsakerna till juvertumörer är kända, ta fram avelsstrategier för att minska risken för sjukdomen i kommande populationer. Forskningen som görs på hundar kan också på längre sikt ge information som kan vara till nytta för att förstå hur sjukdomen uppkommer hos människor.

För mer information om hur du bidrar till denna forskning, fyll i vårt kontaktformulär på Lindbladh-Toh Labs hemsida, så kontaktar vi dig inom kort.