Patric Jerns forskargrupp

Evolutionära samspel mellan retrovirus och värdorganismer

Retrovirus har framgångsrikt koloniserat ryggradsdjur under miljontals år och lämnat fossila spår i arvsmassorna som ärftliga endogena retrovirus (ERVs). Dessa ERVs ger oss ett unikt perspektiv på det evolutionära samspelet mellan virus och värdorganismer. Husdjur ger också unika möjligheter att studera och fastställa samband mellan gener, uttryck och biologisk funktion.

Vi använder främst bioinformatik för att identifiera ERVs hos husdjur och andra ryggradsdjur för att öka vår förståelse för retrovirus utveckling liksom dess effekter på arvsmassans funktion och i förlängningen värdorganismens utveckling.

Senast uppdaterad: 2021-07-09