Leif Anderssons forskargrupp

Funktionell genomik hos tamdjur

Syftet med vår forskning är att öka den grundläggande kunskapen om sambandet mellan genetisk variation och individernas egenskaper (fenotyp). Vi bedriver genetiska studier främst på husdjur och då drar vi nytta av det faktum att människan under tusentals år förändrat husdjurens egenskaper med selektivt urval. Det vill säga specifika mutationer som påverkar husdjurens egenskaper har anrikats och vi försöker hitta dessa mutationer och förstå deras verkningsmekanismer. Vår forskning är mycket bred och vi studerar såväl monogena egenskaper som pigmentering och vissa ärftliga sjukdomar som komplexa egenskaper som tillväxt, metabolism, autoimmuna sjukdomar och hästars rörelsemönster. Vi studerar också husdjurens domesticering, det vill säga vilka genetiska förändringar var viktiga för att omvandla en vild djurart till ett husdjur. Vid sidan av studier av husdjuren studerar vi evolution och genetisk anpassning hos sill/strömming och hos Darwin finkarna. En övergripande målsättning för den komparativa genomik vi bedriver är att utreda de medicinska implikationerna för de gener vi studerar.

Senast uppdaterad: 2021-07-09