Genomik

Husdjur (höns, grisar, hundar och hästar) används som modellsystem för att studera nedärvning av olika egenskaper och sjukdomstillstånd. Ett annat modellsystem är jäst där epigenetiska förändringar av genomet studeras.

Senast uppdaterad: 2021-07-09