Birgitta Tomkinsons forskargrupp

Struktur, funktion och fysiologisk roll för tripeptidylpeptidas II

Itracellulär proteinnedbrytning är lika viktigt för att bestämma vilken koncentration ett visst protein har i en levande cell som proteinsyntesen. Medan proteinsyntes är väl studerad är betydligt mindre känt om hur proteinnedbrytning regleras. Proteinnedbrytningen är defekt i ett antal olika sjukdomar som t ex Alzheimers sjukdom, cancer och muskel dystrofi. I det här projektet studeras ett specifikt enzym som deltar i proteinnedbrytningen, tripeptidylpeptidas II (TPP II), med syfte att fastställa den exakta rollen för enzymet i den intracellulära proteinnedbrytningen.

TPP II är ett väldigt stort enzym som bildar ett gigantiskt enzymkomplex. Det finns i de allra flesta eukaryota celler, från växter till bananflugor och människor. Enzymet kan klyva bort tripeptider från en fri N-terminal från längre peptider.

Vårt huvudsakliga fokus är en biokemisk karakterisering av enzymet, för att undersöka hur substratspecificiteten bestäms och hur komplexen bildas. Vi kommer också att undersöka hur expressionsnivån i celler varierar och hur det kan regleras, framförallt med syfte att bestämma om TPP II kan fungera som en tumörmarkör. Eftersom det finns mycket TPP II i vissa tumörceller skulle enzymet kunna vara ett mål för cancerterapi och denna typ av biokemisk karakterisering är en viktig grund för att utveckla specifika hämmare till enzymet.