Jin-Ping Lis forskargrupp

Heparansulfats roll i djurs utveckling

Polysackariden heparansulfat (HS) kan påvisas i praktiskt taget alla djurvävnader. Vi strävar efter att klarlägga dess mångfacetterade biologiska roll i ett brett funktionellt sammanhang. Regleringen av HS-biosyntes och -nedbrytning studeras på molekylär nivå, och resultaten relateras till embryonalutveckling såväl som till homeostas och patofysiologi. Vi fokuserar på två enzym, glukuronyl-C5-epimeras och heparanas, med nyckelroller i biosyntes respektive nedbrytning av HS. Heparanas är involverat i ett flertal sjukdomar, och utgör därigenom ett attraktivt terapeutiskt mål. Biokemiska, molekylära och immunohistologiska tekniker tillämpas med fokus på genetiskt modifierade musmodeller och cellinjer.