Andor Pivarcsis forskningsgrupp

Icke-kodande RNA i celldifferentiering och cancer

Icke-kodande RNA (ncRNA), dvs RNA som inte kodar för proteiner, har framstått som fundamentala regulatorer för cellulära processer. Både långa icke-kodande RNA (lncRNA) och mikroRNA (miRNA) har kritisk betydelse för celldifferentiering, åldrande och utveckling av sjukdomar såsom cancer. ncRNAs är potentiella terapeutiska mål för behandling av sjukdomar.

Huden är vårt största organ och hudsjukdomar drabbar över 25% av befolkningen. Syftet med vår forskning är att förstå rollen för icke-kodande RNA i stamcells-differentiering, åldrande och uppkomst av cancer i huden. Vi är även intresserade av att förstå ncRNA-medierad reglering av det medfödda immunsvaret hos hudepitelceller. Vår nuvarande forskning fokuserar på förståelsen av icke-kodande RNA:s roll i en av de vanligaste humana cancerformerna, hudens skivepitelcancer.

Vi identifierar nya ncRNAs som kan spela roll vid hudens differentiering/åldrandet/ hudcancer genom att använda transkriptom-analys på patientmaterial såsom RNA-sekvensering. Vi karakteriserar funktionen av utvalda ncRNAs med hjälp av CRISPR-Cas9-baserad tekniker i cellkulturmodeller, 3D-rekonstruerade hudmodeller och musmodeller samt, i ökande grad, dataanalys med bioinformatikmetoder.