Biokemi och Molekylär Cellbiologi

Inom området glykobiologi studeras proteoglykaner och hur dessa glykokonjugat påverkar embryonal utveckling och angiogenes men även patologiska tillstånd.

Inom tumörbiologin är ett huvudområde samspelet mellan cancerceller och den omgivande bindväven. Hur proteiner veckas, hur de interagerar med varandra och hur enzymer fungerar studeras inom området proteinkemi.