Immunology seminar Eduardo Cardenas ”IL-26 in airway host defense”

  • Date: –15:00
  • Location: Biomedicinskt centrum, BMC C8:321
  • Lecturer: Eduardo Cardenas, KI, Institutet för miljömedicin, Lung- och luftvägsforskning
  • Contact person: Gunnar Pejler
  • Seminarium