Masterprogrammet i infektionsbiologi


Masterprogrammet i infektionsbiologi har som målsättning att ge studenter en bred och djup kunskap om de mikrober som omger oss och som kan hota – eller bota – människor, djur och växter. Utbildningen tar sin avstamp i molekylära processer och går vidare till diagnos, antimikrobiella terapier, resistensproblematik, evolution, epidemiologi och övervakning. Undervisningen , som i sin helhet bedrivs på engelska, består av både teoretiska och praktiska moment och har en stark koppling till aktuell forskning.

I slutet av termin tre arrangeras (i mån av resurser) en studieresa till Dhaka för att åskådliggöra arbetet med diagnos, behandling och övervakning IRL. Under denna kurs får studenterna i uppdrag att skriva artiklar som behandlar infektionsproblematik i fattiga utvecklingsländer. Publikationerna från 2013 - 2019 finner du nedan:

2013 - Managing disease in Bangladesh
2014 - Jounal of Global Health
2015 - An insight into global health
2016 - Global health Journal
2017 - Journal och Global Health
2018 - Global Health Journal
2019 - Global Health Journal
2020 - Journal in Global Health

Aktuell information om programmet finns på studentportalen

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi ansvarar för programmet, men de ingående kurserna ges i samarbete med institutioner vid farmaceutiska fakulteten, teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet samt vid Sveriges lantbruksuniversitet. Dessutom anlitas experter från bl a Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Uppsala Akademiska Sjukhus.

Programmet riktar sig till studenter från hela världen med en grundexamen i ett ämne med relevans för infektionsbiologi. Under programmets första två år har studenter från tjugo länder antagits, med grundexamina inom veterinärmedicin, farmaci, agronomi, biologi, kemi, bioteknologi, biomedicin och medicin.

Senast uppdaterad: 2023-01-04