Masterprogram i medicinsk i forskning

Syftet med masterprogrammet i medicinsk forskning är att genom ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt skapa möjligheter för studenter att förkovra sig inom dagsaktuell medicinsk forskning. Programmet samlar studenter med bakgrund inom medicin, biologi, farmakologi och kemi, och uppmuntrar studenterna att utveckla en mångsidig kunskap samt att skapa ett professionellt nätverk som kan leda till framtida möjligheter inom både akademin och den privata eller statliga sektorn. Utbildningen strävar efter att länka samman de medicinska, biologiska och bioinformatiska forskningsområdena samt att främja kritisk tänkande.

Om programmet
Under det första studieåret erbjuds kurser som bidrar med kunskap inom genetik- och genomik, cellulära processer från gener till uttryckta proteiner, cellsignalering och tumörutveckling samt bioinformatik. Studenterna tränas i avancerade molekylära tekniker och bioinformatisk analys av stora datamängder för att utveckla deras förmåga att utföra och självständigt planera experiment, kritiskt utvärdera och tolka vetenskapliga resultat samt orientera sig i de etiska aspekterna inom biomedicinsk forskning.

Det andra studieåret består av individuella forskningsprojekt där studenterna får handledning av etablerade forskare och deltar i forskningsgruppens övriga aktiviteter på ett liknande sätt som doktorander. Studenterna väljer själv forskargrupper och projekt som utförs vid universitet i Sverige eller utomlands, biomedicinska företag eller statliga myndighet. Dessutom tränas studenternas förmåga att analysera och presentera data genom sammanställning av en översiktsartikel och en masteruppsats samt presentation av egna och bedömning av andra studenters projektarbete.


 

Senast uppdaterad: 2021-05-17