Kursadministration

Kursadministrationen vid IMBIM finns i C8:3 

Laia Caja Puigsubira
Kursadministratör: forskarutbildning

Eva Engström
Kursadministratör: apotekar-, receptarie-, BMA-programmet samt läkarprogrammet

Sofie Joelsson
Kursadministratör: masterprogrammet i infektionsbiologi, masterprogrammet i medicinsk forskning och internationella masterprogrammet i innovativ medicin.

Susanne Lundgren
Kursadministratör: biomedicinprogrammet, läkarprogrammet

Gerli Rosengren-Pielberg
Programsamordnare för masterprogrammet i medicinsk forskning och internationella masterprogrammet i innovativ medicin

Susanne Tingsborg
Programsamordnare för masterprogrammet i infektionsbiologi

Senast uppdaterad: 2023-11-09