Kursadministration

Kursadministrationen vid IMBIM finns i C8:3 

Laia Caja Puigsubira
Forskarutbildning

Eva Engström
Apotekar-, receptarie-, BMA-programmet samt läkarprogrammet

Susanne Lundgren
Biomedicinprogrammet, läkarprogrammet

Gerli Rosengren-Pielberg
Programsamordnare för masterprogrammet i medicinsk forskning och internationella masterprogrammet i innovativ medicin


Masterprogrammet i infektionsbiologi, masterprogrammet i medicinsk forskning och internationella masterprogrammet i innovativ medicin

Susanne Tingsborg
Programsamordnare för masterprogrammet i infektionsbiologi

Senast uppdaterad: 2022-07-26