Utbildning vid IMBIM


IMBIM undervisar vid ett flertal kurser inom Uppsala universitets grundutbildningsprogram.

Vi kan ta emot studenter för självständiga arbeten, examensarbeten och forskningsförberedande fördjupningskurser inom områden som anknyter till institutionens forskning.

vill du göra ditt projektarbete hos oss?

Tag kontakt med våra handledare för att göra ditt projektarbete på IMBIM, se även Databas för självständiga arbeten

IMBIM-praktikplatser (Internships)
IMBIM erbjuder möjlighet för intresserade att praktisera vid institutionen för att utveckla kompetenser och få erfarenhet av akademisk forskning. Om du är intresserad, ta direktkontakt med en forskningsgruppledare. Praktikperioden kan vara upp till sex månader.

OBS! Denna praktik är inte en grundutbildningskurs och ingår ej heller i doktorandprogrammet vid IMBIM. Praktikanter vid IMBIM erhåller således inte högskolepoäng och garanteras inte antagning till forskarutbildning.

Varmt välkommen!