Johanna Lindahl har tilldelats ca 3 miljoner i forskningsanslag från Formas.

2021-12-14

Totalt fördelades 630 miljoner kronor till 189 projekt. 1 354 ansökningar granskades och 14 procent av dem beviljades. 
Läs mer om Formas och utdelningen.

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15