Forskare vid IMBIM tilldelas totalt 20 miljoner kronor i forskningsanslag av Cancerfonden

2021-12-14

Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt senaste sammanträde beslutat att dela ut 732 miljoner kronor till 230 forskningsprojekt. Sammanlagt i år blir det 850 miljoner kronor till svensk cancerforskning.

Göran Akusjärvi, 2 500 000 kr, över två år
Ingvar Ferby, 1 200 000 kr, över 2 år
Nils Landegren, 2 400 000 kr, över 3 år
Jin-ping Li, 3 000 000 kr, över 3 år
Aris Moustakas, 4 500 000 kr, över 3 år
Andor Pivarcsi, 2 400 000, över 3 år
Stefan schwartz, 3 750 000, över 3 år

Läs mer om Cancerfonden och årets utdelning.

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15