Dan Andersson, Patric Jern, Nils Landegren och Jin-ping Li tilldelas totalt 21.8 miljoner av Vetenskapsrådet för bidragsperioden 2021-2025

2021-11-02

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15