Dan I Andersson har tilldelas medel om 2 025 000 dollar över fem år från amerikanska National Institutes of Health (NIH)

2021-06-01

Dan I Andersson har tillsammans med forskare vid Emory University i Atlanta beviljats medel för det interdisciplinära forskningsprogrammet Heteroresistance Interdisciplinary Research Unit i den riktade NIH-utlysningen ”Combating Antibiotic-Resistant Bacteria”.

Läs artikeln

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15