Carl-Henrik Heldin, Per Jemth, Joakim Näsvall och Gunnar Pejler tilldelas totalt 14,2 miljoner av Vetenskapsrådet för bidragsperioden 2020-2024.

2020-11-24

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Nyheter

Senast uppdaterad: 2022-11-22