Carl-Henric Heldin, Per Jemth, Joakim Näsvall, John Pettersson och Gunnar Pejler har tilldelats projekt/etableringsbidrag på totalt ca 20 miljoner över fyra år av Vetenskapsrådet.

2020-11-04

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020. Uppsala universitet får 225 miljoner till 65 forskningsprojekt som spänner över ett brett fält av områden

Läs mer

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15