Flera utrotningshotade djurarter riskerar smittas av SARS-CoV-2

2020-08-25

För att i framtiden snabbt kunna hejda utbrott av covid-19 som orsakas av viruset SARS-CoV-2 och för att redan nu kunna skydda utrotningshotade arter som riskerar att drabbas, behövs kunskap om vilka djur som är tänkbara smittbärare av viruset. Professor Kerstin Lindblad-Toh vid Uppsala universitet och hennes kollegor har identifierat ett stort antal däggdjur som potentiellt kan smittas.

Läs artikeln 

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15