Birgitta Tomkinson har av BAStU-rådet/BMA-programmet tilldelades deras nyinstiftade pedagogiska pris

2020-08-24

Priset delades ut i samband med examenscermonin i juni, motivering löd:

Birgitta Tomkinson
Birgitta Tomkinson

"Birgitta är en tuff men rättvis pedagog som noggrant går igenom material och håller i vad jag tycker har varit de mest givande föreläsningar och seminarier. Hennes stil med att anteckna i samband med föreläsning gör att takten sänks lite och underlättar inlärningen. Dessutom är hon oerhört kunnig i sitt ämne.
Trots en hög svårighetsgrad och längd på kursen som sammanfaller första året gör hon ett strålande jobb med att på ett pedagogiskt och tålmodigt sätt lära ut och förklara för sina studenter på olika sätt tills alla förstår. Hon gjorde en tung kurs roligare med aminosyra-lekar och bjöd på den inte helt populära memman som vi minns än idag!
Birgitta har en kontakt till studenterna samt vetskap om hur vi fungerar under skoltiden. Med hennes erfarenhet ger hon det vi behöver, varken mer eller mindre. Rak och saklig i kommunikationen och ser till studenternas bästa!

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15