Carl-Henrik Heldin, seniorprofessor vid IMBIM, har av Europakommissionen utsetts till ordförande i kommittén som ska utse ledamöter i ERC:s forskningsråd.

2020-05-27

Europeiska kommissionären för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom Mariya Gabriel har bjudit in sex forskare på hög nivå som ska utse ledamöter i ERCs forskningsråd. 

Kommittén består av sex högt respekterade personligheter inom europeisk forskning, varav en är Carl-Henrik Heldin seniorprofessor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet samt styrelseordförande för Nobelstiftelsen.

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15