Kerstin Lindblad-Toh ny medlem i National Academy of Sciences

2020-04-28

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet, har valts in som en av 146 nya medlemmar i National Academy of Sciences – USA:s vetenskapsakademi som grundades av Abraham Lincoln år 1863.

Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

National Academy of Sciences har offentliggjort 2020 års nya medlemmar. I urvalet av internationellt ledande forskare märks Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Uppsala universitet, tillika Scientific Director of Vertebrate Genomics vid Broad Institute. Kerstin Lindblad-Toh leder The 200 Mammals Project i vilket arvsmassan hos 240 utvalda däggdjur kartlagts. I många år har hon också utfört studier av hundars genetik som på sikt förväntas bidra till utveckling av bättre läkemedel för både djur och människa.

– Att som forskare väljas in i National Academy of Sciences är en för mig oerhört stor ära som jag är mycket tacksam för. Jag ser det som en bekräftelse på att mina vetenskapliga resultat har betydelse, och framför allt är det ett besked som verkligen sporrar mig inför framtiden. Jag vill samtidigt tacka de många labmedlemmar och samarbetspartners som hjälpt till med dessa studier säger Kerstin Lindblad-Toh.

Kerstin Lindblad-Toh tar därmed plats i ett mycket exklusivt vetenskapligt sällskap. Sedan Abraham Lincoln instiftade akademin år 1863 har inte mindre än 200 nobelpristagare deltagit i arbetet, bland dem Albert Einstein och Frances Arnold. Genom åren har endast ett fåtal svenskar valts in – till undantagen hör Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Uppsala universitet som blev medlem 2012.

– Det är en fantastisk nyhet som hela Uppsala universitet har all anledning att vara stolt över. Jag vill gratulera Kerstin Lindblad-Toh som i sin forskargärning fortsätter att spela en avgörande roll för flera centrala landvinningar inom den komparativa genomiken, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

National Academy of Sciences med högkvarter i Washington D.C. samlar idag 2 403 aktiva medlemmar som, i enlighet med dess ursprungliga uppgift, ”undersöker, examinerar och rapporterar inom områdena vetenskap eller konst”.

Läs mer om National Academy of Sciences

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15