Carl-Henric Heldin, Staffan Johansson och Gunnar Pejler tilldelas 10.6 miljoner i forskningsanslag av Cancerfonden

2019-11-21

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat att ge ytterligare 670 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Det innebär att Cancerfonden totalt i år fattat beslut om en rekordutdelning på 770 miljoner kronor. Det är det största beloppet i Cancerfondens historia. 

Det är ett rekordbelopp och ett stort antal högkvalitativa forskningsprojekt som nu beviljas medel för att ge oss nya genombrott i kampen mot cancer, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Totalt rör det sig om 192 lovande forskningsprojekt runt om i landet som tillsammans med pågående forskartjänster får dela på pengarna.  

Åtta lärosäten är med och delar på pengarna, med KI i spetsen som får hela 267 miljoner kronor. Därefter följer Uppsala universitet som får 125 miljoner, Lunds universitet som får 120 miljoner, Göteborgs universitet på 70 miljoner, Umeå 41 miljoner, Linköpings universitet 14 miljoner. Stockholms universitet och KTH får 10 miljoner respektive 8 miljoner kronor.   

– Pengarna kommer uteslutande från gåvor. Det är tack vare alla generösa givare, privatpersoner och företag som det är möjligt för forskarna att hela tiden söka och hitta nya resultat i form av bättre behandlingsmetoder och nya mediciner för de som drabbas av cancer. Pengarna räddar liv, säger Klas Kärre. 

Forskningsprojekt som nu får medel för sin forskning är:  
Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet, PDGF receptor signaling - importance of receptor trafficking and localization Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 1 250 000 kr

Staffan Johansson, Uppsala universitet, CYTOKINESIS AS A CANCER-SPECIFIC TARGET Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr

Sven Pejler, Uppsala universitet, The role of mast cells in cancer- experimental and clinical aspects Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 1 500 000 kr

Läs mer om Cancerfondens forskningsanslag

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15