Formas har beslutat att tilldela Dan Andersson, Kerstin Lindblad-Toh och Linus Sandegren tre miljoner kronor var i forskningsmedel i årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt 2019

2019-11-20

Formas finansierar forskning för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar samhällsutveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Beslutslista 2019-11-20

Läs mer om FORMAS

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15