Anahita Hamidi belönas av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, med ett av landets mest eftertraktade stipendier för unga, extra lovande forskare

2019-08-05

Lina Bergman, Anahita Hamidi, Henrik Isackson, Mark Richards, Gull Rukh, Xiao Tan och Johan Virhammar vid Uppsala universitet belönas av Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, med ett av landets mest eftertraktade stipendier för unga, extra lovande forskare.

Stipendiaterna belönas av SSMF med 850 000 kronor för två års forskning på heltid respektive 658 000 kronor för två år på halvtid. Totalt stödjer SSMF under 2019 unga medicinska forskare med över 70 miljoner kronor. De 26 stipendiaterna kommer från fyra olika lärosäten.

Medan de flesta organisationer som finansierar medicinsk forskning enbart stödjer forskning inom ett visst område täcker SSMF-stödda forskare både de flesta stora sjukdomar och många andra angelägna, men mindre uppmärksammade, sjukdomar.

Här beskriver de sju forskarna vid Uppsala universitet sina respektive projekt.

Lina Bergman, Centrum för klinisk forskning Dalarna och institutionen för kvinnors och barns hälsa:

– Jag vill öka kunskapen om komplikationer som uppstår i hjärtat och hjärnan vid havandeskapsförgiftning (preeklampsi) med hjälp av bilddiagnostik, blodflödesundersökningar, experiment i laboratoriet och blodprover. Jag hoppas kunna identifiera nya markörer i blodprov både för att förutsäga och för att diagnostisera komplikationer till följd av preeklampsi.

Anahita Hamidi, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi:

– Jag vill få nya insikter i processen som uppträder vid åderförkalkning (ateroskleros) och belysa dess potentiella terapeutiska relevans och inverkan i sjukdomsutveckling. Jag kommer särskilt att studera de så kallade mesenkymala cellerna som reglerar placken som kan ge upphov till kronisk inflammation i kärlväggen.

Henrik Isackson, insitutionen för medicinsk cellbiologi:

– Jag kommer att undersöka hur hormonet angiotensin påverkar hjärtats förmåga att utföra sammandragningar av hjärtats muskelfilament. Den nya kunskapen kommer att möjliggöra utveckling av en mer specifik behandling mot hjärtsvikt, färre biverkningar och ökad förståelse för hur hjärtmuskelcellen ökar sin kontraktila förmåga.

Mark Richards, institutionen för immunologi, genetik och patologi:

– Jag undersöker proteiner som reglerar kärlläckage positivt eller negativt i hälsa och sjukdom. Målet är att förstå hur läckage regleras och om det går att täppa till läckande kärl genom att rikta behandling mot nyckelproteiner och därigenom öka effektiviteten i behandling av exempelvis cancer.

Gull Rukh, institutionen för neurovetenskap:

– Jag kommer att använda mig av hjärnröntgen för att undersöka hur hjärnan hos en tonåring med anorexia nervosa skiljer sig från en frisk tonårings hjärna, före respektive efter kognitiv behandling.
– Forskningen kan bidra till att förkorta sjukdomsförloppet, samt till att minska sjukdomens negativa effekter på privatliv och samhälle.

Xiao Tan, institutionen för neurovetenskap:

– Jag vill undersöka effekten av aerob träning jämfört med kognitiv beteendeterapi på sömnsvårigheter hos patienter med typ 2 diabetes. Bristen på sömn hos patienterna försämrar metabola funktioner, vilket i sin tur kan förvärra tillståndet. Jag hoppas kunna designa en behandlingsmetod som effektivt förbättrar både sömnen och kontrollen av blodsockret hos patienterna.

Johan Virhammar, institutionen för neurovetenskap:

– Jag kommer att studera förekomsten av biologiska markörer både i ryggmärgsvätska och genom analys med magnetkameraundersökningar av hjärnan vid normaltryckshydrocefalus, även kallad vattenskalle. Resultaten kan leda till förbättrad diagnostik och prognoser, samt till bättre förståelse för sjukdomens bakomliggande mekanismer.

Fakta

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, är en ideell organisation grundad 1919 som stödjer forskning kring så gott som alla sjukdomar – både stora folksjukdomar och mindre vanliga, men lika angelägna sjukdomar. Under 2018 delade SSMF ut 81,8 miljoner kronor till medicinsk forskning.

Läs mer

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Annica Hulth

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15