IMBIM-samarbete förklarar hur mastceller kan göra skillnad på invasiva och icke-invasiva bakterier

2024-01-30

Mastceller är kända för sin inblandning i allergier, men det har visat sig att de även tjänstgör som viktiga vaktposter som varnar kroppen för inkräktande mikroorganismer. En ny forskningsstudie i samarbete mellan IMBIM-grupperna Hallgren-Martinsson, Pejler, och Sellin, samt kollegor vid Umeå universitet, kan nu förklara hur dessa immunceller klarar av att särskilja mellan aggressiva och milda bakterieinfektioner. Studien belyser att mastceller integrerar flera igenkänningsmekanismer för att avgöra ifall en inkräktande bakterie kan invadera kroppens celler, och att de anpassar sin produktion av inflammatoriska varningssignaler därefter. Studien, med IMBIM-doktoranden Christopher von Beek som försteförfattare, publicerades 30:e januari i Nature Communications och finns fritt tillgänglig här

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15