Björkénska priset till Dan I Andersson ochLena Claesson-Welsh

2023-07-03

Dan I Anderson, professor i medicinsk bakteriologi, och Lena Claesson-Welsh, professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, delar lika på 2023 års Björkénska pris. Det är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning.

Läs artikeln

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15