Arvsmassa från 240 däggdjur förklarar sjukdomsrisker hos människor

2023-04-28

I ett omfattande internationellt forskningsprojekt, har arvsmassan hos 240 olika däggdjur kartlagts och analyserats. Resultaten, som nu publiceras i 11 artiklar i tidskriften Science, visar hur arvsmassan hos både människan och andra däggdjur har utvecklats under evolutionen, vilka mutationer som leder till vissa egenskaper hos olika arter samt vilka mutationer som kan orsaka sjukdom.

Läs artikeln

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15