Hur bakterier blir resistenta mot antibiotika

2023-04-11

Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen. På årets Göran Gustafsson-symposium samlas forskare för att presentera och diskutera forskning om antibiotikaresistens. Ökad kunskap om antibiotikaresistens kan påverka till ett mer hållbart beteende i samhället.

Antibiotikaresistens innebär att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Linus Sandegren, docent och universitetslektor i medicinsk bakteriologi, forskar om bakteriell evolution med stort fokus på hur bakterier blir resistenta mot antibiotika och hur resistensgener kan spridas mellan olika bakterier med så kallad horisontell gentransfer.

Läs artikeln

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15