Antibiotika försvårade behandling av urinvägsbakterier under pandemin

2023-02-15

Användningen av bredspektrumantibiotika ökade drastiskt inom intensivvården i början av covid-19-pandemin. Till en början hjälpte det patienter att undvika urinvägsinfektion och verkade förhindra tillväxten av de flesta bakterier. Men det bidrog också till en kraftig tillväxt av enterokocker, en antibiotikatolerant bakteriegrupp, och det försvårade behandlingen av urinvägsinfektioner.

Läs pressmeddelande

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15