Tove Hoffman har tilldelats medel från AXA forskningsfond

2023-01-15

AXA forskningsfond har valt ut åtta forskningsprojekt för att främja vetenskaplig kunskap och informera beslutsfattande kring klimatförändringarnas hälsoeffekter

Klimatförändringarna är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) det enskilt största hälsohot som mänskligheten står inför. Mer vetenskaplig kunskap krävs omgående för att påskynda medvetenheten och utveckla effektiva anpassnings- och begränsningsstrategier för att bevara planetens och människors hälsa.

AXA forskningsfonds vetenskapliga styrelse har valt ut åtta forskningsprojekt som syftar till att mäta, upptäcka, kvantifiera och förstå effekten av klimatförändringar på människors hälsa, samt undersöka metoder för att lindra dessa nya hälsorisker. Stipendiaterna från ledande universitet i Italien, Storbritannien, Sverige, Australien, Ungern och Grekland. 

Klimatförändringarnas inverkan på vektorburna infektioner i tempererade regioner - Tove Hoffman (IMBIM, Uppsala universitet) kommer att undersöka klimatförändringarnas inverkan på fästingförekomst och infektionsfrekvens för fästingburna patogener, såväl som etablering av myggburna tropiska virus i tempererade regioner, för att förbättra prognoserna för risken av etableringen av vektorburna sjukdomar under olika klimatscenarier.

Läs pressmeddelandet

För mer information om AXA Research Funds, besök deras webbplats.

IMBIM Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-02-15